6 důvodů, proč investovat do digitálního marketingu

Díky tomu, že nová média přebírají informace, které využíváme, je stále důležitější držet krok s nejnovějšími technologiemi a trendy. Debata o výhodách a nevýhodách digitálních médií versus těch tradičních pokračuje, atak si aspoň můžete přečíst jakých je 6 důvodů, proč investovat do digitálního marketingu.

1. Měřitelnost

Jednou z největších výhod digitální reklamy je, že je měřitelná v rozsahu zobrazení, kliknutí a konverzí. Společnosti mohou vypočítat přesnou návratnost svých investic a optimalizovat na základě toho, která platforma nebo umístění jim dává nejlepší výsledky.

2. Nákladová efektivita

Digitální média, na rozdíl od tradičních, nevyžadují, abychom zaplatili předem a počkali na výsledky. Obvykle se jedná o model typu pay-as-you-go; zda jste zvolili platbu za zobrazení nebo kliknutí nebo konverzi, kterou platíte jen za to, co používáte. Stejně jako tradiční, je nutné předem vyhradit rozpočet, ale peníze jsou obvykle založeny na modelu, který vytvoříte. Znamená to, že nezaplatíte celý rozpočet, ale platíte pouze v závislosti na kliknutích nebo zakázkách, které obdržíte.

3. Flexibilita

Digitální marketing nám umožňuje zaměřit přesné publikum, které chceme oslovit a to způsobem, který s nimi lépe rezonuje. Může se jednat o organické příspěvky, videoreklamy a podobně, a pokud kampaně nebudou dobře fungovat, můžou se v případě potřeby aktualizovat, změnit nebo je úplně zrušit.

 4. Automatická optimalizace podle platformy

Menší společnosti, či živnostníci, někdy nemají prostředky pro analýzu dat, protože se zaměřují hlavně na produkt. Digitální marketingové platformy ale pomáhají optimalizovat reklamy založené na typu lidí, kteří s nimi spolupracují, a zobrazovat reklamy pouze těmto lidem. To znamená, že je důležité pravidelně kontrolovat své reklamy, protože na konci dne nikdo nezná vašeho zákazníka tak, jako Vy.

5. Umožnění prostoru pro kreativní tvorbu

Se stále větším počtem digitálních reklamních formátů, se zdá, že možnosti vyprávění příběhů je nekonečné. Každý formát má svůj konkrétní typ formy vyprávění, na který je nejvhodnější. Například Facebook nabízí reklamy na plátno, které umožňují uživateli kliknout na reklamu, čímž je následně přesměrován na Facebook stránku s konkrétními produkty, fotografiemi, videem a textem, což vše umožňuje stavět příběh kolem vašich produktů. Společnost Google také představila reklamy v reklamě, které umožňují, aby se různé produkty stejné kategorie zákazníkovi zobrazily společně spojené. Velkou sílu také představuje samotný content management, tedy tvorba obsahu pro daná média.

6. Porozumění zákazníkům

Digitální marketing poskytuje prostor pro přímou interakci se zákazníky. Přestože reklamy jsou prostřednictvím platforem, lze vidět, čím se zákazníci zabývají, co se jim líbí nebo co preferují více. To nám dává velký prostor pro pochopení zákaznického pohledu na naše kampaně a jak je můžeme dále zlepšit a stavět na nich. S každou změnou získáváme nový pohled, který nám pomáhá celou marketingovou strategii lépe aplikovat.

Comments are closed.