Jak prediktivní analýza dat pomůže Vašemu digitálnímu marketignu

Vaši zákazníci vám dodávají data, která vám mohou pomoci předvídat budoucnost. Nyní, více než kdy jindy, se tak i malé podniky, díky správnému pracování s daty, mohou dostat před svou konkurenci. Od mapování trendů nákupů zákazníků až po optimalizaci produktových kampaní může být prediktivní analýza podkladem pro digitální marketingové řešení, které vaše firma potřebuje.

Co to vůbec prediktivní analýza je?

Díky statistice, analýze velkých data (tzv. Big Data) a strojového učení můžete dnes vytvořit různé varianty pro další rozvoj Vaší společnosti. Není to novinka, ale schopnost efektivně předpovědět, co Váš zákazník bude chtít, nebo potřebovat v budoucnu koupit, je nad zlato pro váš digitální marketing.

Jak si takovou analýzu představit?

1. Sběr dat

Před tím než budete ještě vůbec něco analyzovat, budete potřebovat data a ta se shromažďují pomocí několika technik tzv. data miningu – dolování/vytěžování dat.

2. Reporting

Nashromážděná data se v různých formátech odprezentují, tak aby byla srozumitelná jak pro vedení tak i pro práci analytiků.

3. Analýza

Nyní přichází ta důležitá část, kdy v datech hledáme nejužitečnější informace pro náš business.

4. Implementace

Použijeme nalezené závěry z analýzy a vytvoříme rozhodovací modely, které nám budou sloužit k denodenním rozhodovacím procesům, díky nímž můžeme dosáhnout cílených výsledků.

Jak z toho může těžit digitální marketing?

→ SEO a content marketing

díky datům můžeme získat hlubší přehled o svých cílových skupinách a naše techniky tak uzpůsobit ještě více na míru

→ E-commerce

budoucnost v e-commerce spočívá v porozumění specifických trendů a chování zákazníků díky čemuž je možné například:
– opravdu porozumět potřebám našich zákazníků a díky tomu zlepšit zákazníkovu angažovanost a věrnost k našemu produktu
– pochopit zákazníkovo chování, když navštěvuje naše stránky, či má již historii nákupu
– identifikovat potenciální zákazníky

→ SMM – social media marketing

další fází pro marketing skrze sociální sítě je identifikace zákazníkových zájmů, preferencí či nákupních vzorů. Díky tomu můžeme zaznamenat trendy vyplývající ze sociálních sítí, ještě před tím, než skutečně propuknou. To pomůže zvolit správnou marketingovou strategii, která s těmito trendy bude fungovat.

Data nebyly nikdy tak objemná jako jsou teď a kdo s nimi umí správně pracovat, tak může mít dle oblastí svého působení týdenní, měsíční ale i roční náskok před konkurencí. A nyní, kdy je analýza dat dostupná i pro střední, či dokonce malé podniky, neměla by být nikdy opomenutá.

Comments are closed.