Marketing – co to vlastně znamená?

Marketing a reklama. Je to stejný pojem?

V jednom kuse se setkávám s tím, že si každý neznalý tohoto oboru pod pojmem “marketing” představuje pouze slovo “REKLAMA”. Čím to vlastně je? Možná se sám marketing propaguje špatně, když málokdo zná jeho pravou podstatu… trochu ironie. Každopádně, abyste se do této trapné situace nemuseli dostávat, vysvětlím Vám zcela jednoduše “základy marketingu”.

Marketing z pohledu ekonomie

Mě samotné trvalo, než jsem našla jednoduchou definici oboru marketingová komunikace. Shodou okolností mi přirostla k srdci definice od skvělého profesora, který vyučuje právě reklamu… Jistě znáte klasický popis z ekonomie – základní dělení marketing na 4P: price (cena), place (místo, distribuce), product (produkt) and promotion (propagace). Když se nad tím to zamyslíte, znamená to, že marketing je v podstatě úplně všechno. Je to tak. To je důvod, proč každá firma musí mít nějaký marketing, jen si to třeba neuvědomuje. Většina firem ho musí používat, ale výsledky závisí na tom, jak ho používá a zda ho dělá dobře.

Propagace

Vtip je v tom, že to, co známe my, je pouze čtvrtina marketingu jako takového – PROPAGACE. Asi Vás zajímá, kdy se konečně dostaneme k té slavné „reklamě”. Právě propagace se skládá z takzvaného marketingového komunikačního mixu. Co jsou jeho nástroje? Reklama, podpora prodeje, Public Relations (vztahy s veřejností), direct marketing (přímý marketing) a osobní prodej. Dále sem můžeme zahrnout i event marketing a sponzoring. Každý z nástrojů je samozřejmě zcela jiný. Jinak se používá, z jiných dalších složek se skládá, ale zároveň díky integrovanému marketingu se mohou i propojovat. O jednotlivých nástrojích se samozřejmě dočtete v dalších článcích.

Pravý význam marketingu

V tom případě jste se právě dozvěděli, že reklama je jen jeden z nástrojů propagace a propagace je jen jeden článek marketingu. Takže jednou a provždy, marketing se nerovná reklamě. Doufám, že je to takto pochopitelné a srozumitelné. Marketing je úžasný v tom, že se v něm může najít skoro úplně každý, a to právě díky jeho různorodosti.

 

Comments are closed.